Saison wechseln:
SerieNameGeschlechtStand
DVVEinzelranglisteMänner08.08.2022 12:27:11
DVVEinzelranglisteFrauen08.08.2022 12:38:07
DVVTeamranglisteMänner08.08.2022 12:41:07
DVVTeamranglisteFrauen08.08.2022 12:42:11
BMS ZulassungDBM Zulassung EinzelranglisteMänner08.08.2022 12:36:46
BMS ZulassungDBM Zulassung EinzelranglisteFrauen08.08.2022 12:40:30
BMS ZulassungDBM Zulassung TeamranglisteMänner08.08.2022 12:41:20
BMS ZulassungDBM Zulassung TeamranglisteFrauen08.08.2022 12:42:22
SeniorenSenioren EinzelranglisteMänner08.08.2022 12:36:55
SeniorenSenioren EinzelranglisteFrauen08.08.2022 12:40:35
SeniorenSenioren TeamranglisteMänner08.08.2022 12:41:30
SeniorenSenioren TeamranglisteFrauen08.08.2022 12:42:25
Senioren BMS ZulassungSenioren DBM Zulassung EinzelranglisteMänner08.08.2022 12:37:09
Senioren BMS ZulassungSenioren DBM Zulassung EinzelranglisteFrauen08.08.2022 12:40:41
Senioren BMS ZulassungSenioren DBM Zulassung TeamranglisteMänner08.08.2022 12:41:47
Senioren BMS ZulassungSenioren DBM Zulassung TeamranglisteFrauen08.08.2022 12:42:29
MixedEinzelranglisteMänner08.08.2022 12:37:18
MixedEinzelranglisteFrauen08.08.2022 12:40:43
MixedTeamranglisteMixed08.08.2022 12:42:34
SnowEinzelranglisteMänner08.08.2022 12:37:18
SnowEinzelranglisteFrauen08.08.2022 12:40:44
SnowTeamranglisteMänner10.05.2022 15:03:39
SnowTeamranglisteFrauen10.05.2022 15:04:01
Mixed BMS ZulassungMixed DBM Zulassung EinzelranglisteMänner08.08.2022 12:37:19
Mixed BMS ZulassungMixed DBM Zulassung EinzelranglisteFrauen08.08.2022 12:40:45
Mixed BMS ZulassungMixed DBM Zulassung TeamranglisteMixed08.08.2022 12:42:39